samuel-potipoklicanostiVsak človek ima neki poklic. »Po Božji podobi« ustvarjeni možje in žene so poklicani, da živijo kot Božji otroci. Svobodni in odgovorni za svoja dejanja imajo pravico, da »izberejo življenjski stan, ki ga želijo« (ZCP 219): da se poročijo in imajo otroke ali da ostanejo neporočeni in dajo svoje darove, ustvarjalnost … v službo širše skupnosti, Cerkve in sveta.

Poti poklicanosti je verjetno toliko, kolikor je ljudi, saj ima vsak svojo pot. »Bog ljubi sorto,« je zapisal naš pisatelj F. Saleški Finžgar, zato na poti iskanja lastne poklicanosti človeku pušča svobodo. V tem je skrivnost ljubezni Boga, ki kliče človeka, in skrivnost človeka, ki odgovarja na Božjo ljubezen. Od trenutka svojega krsta smo na nov način odprti za Božje pobude v svojem življenju in zato sposobni razbrati pot poklicanosti.

Iz Svetega pisma Nove zaveze vemo, kako je Jezus klical učence. Iskanje povezanosti z njim po molitvi in Božji besedi je varen smerokaz na poti iskanja poklicanosti – pa ni pomembno, za kakšen poklic gre ali za kateri stan se odločam. »Tukaj sem, pošlji mene!«

Poklic je dar, milost, ki jo prejmemo. Daje ga Bog in On je vedno obziren. Kakor nekoč tudi danes govori po posrednikih: po ljudeh, okoliščinah, srečanjih, besedah, ki smo jih prebrali ali slišali …

Vsak človek je poklican in vsak klic ima isti cilj: popolno srečo v Bogu in to za vedno. Bog, ki te je ustvaril, te je oblikoval kot enkratno osebo. Kliče te v poročenost, samskost ali posvečeno življenje.

V dokumentu »Pridi in poglej« je zapisano:

»Poklicanost v življenje je sad Očetove ljubezni. Človek začne živeti, ker ga Bog ljubi, misli nanj in ga želi. Zaradi ljubezni, ki je človeka ustvarila, se nihče ne more čutiti nezaželenega. Poklican je, da odgovori na načrt, ki ga je Bog predvidel ravno zanj. Nihče ne more izbrisati krstne poklicanosti, s katero nas je Bog poklical k svetosti Božjih otrok.« (PiP 76) In še: »Osebno srečevanje s Kristusom omogoča, da odkrivamo in poglabljamo našo identiteto in poklicanost. Ko je apostol Peter spoznal Jezusa, je tudi doumel, kdo je on sam (identiteta) in kaj bo v življenju delal (poslanstvo): ‘Ti si Simon, Janezov sin, imenoval se boš Kefa’ (Jn 1,42Jn 1,42
English: World English Bible - WEB

42 He brought him to Jesus. Jesus looked at him, and said, “You are Simon the son of Jonah. You shall be called Cephas” .

WP-Bible plugin
). Iz vere v Jezusa Kristusa, obhajanja zakramentov in pristnega odnosa z njim rasteta poklicanost in poslanstvo. Zakrament birme poklicanost na poseben način potrjuje in utrjuje.« (PiP 77)