umetnostociscevanjasrca
Tomaš Špidlik
UMETNOST OČIŠČEVANJA SRCA

Človekovo srce je raj, dokler vanj ne vstopi kača, to je hudobne misli, predlogi, bolne fantazije. In ker je Bog ustvaril srce, morejo te misli priti samo od zunaj in prodirajo vanj po stopnjah. P. Špidlik nam v knjigi Umetnost očiščevanja srca na jasen in dostopen način predstavlja ugotovitve starih asketov o prodiranju hudobnih misli v srce in veščino, izdelano za duhovni boj, da bi očiščeno srce postalo vir razodetja.

sprasevanjevesti
Marko Ivan Rupnik
SPRAŠEVANJE VESTI

V prid spraševanja vesti namreč govori klic vesti, ki je svetišče osebe in oltar lastne svobode; evangeljski zgled, ki nas v liku izgubljenega sina spodbuja, naj se vrnemo vase; dolžna drža, da smo resnični in da hodimo v resnici – pred Bogom, pred drugimi in pred nami samimi …

pismosilu
Silvano Fausti
PISMO SILU

To delo živahnega tona in klene vsebine je podlaga teologije, poslanstva in pričevanja za evangelij. Razmišljanje se je porodilo iz opazovanja stvarnosti v različnih delih sveta, ki jih je avtor obiskal na številnih potovanjih.

radostnoverujem
Ramón Cué
RADOSTNO VERUJEM

Pregrešil sem se proti veselju; pomladansko veselje, veselje mlade
matere, veselje nad plevelom, veselje nad viharjem, veselje, da si
svoboden, veselje za razočarane.

mojopolomljenikristus
Ramón Cué
MOJ POLOMLJENI KRISTUS

Premišljevanja z gornjim naslovom je avtor podajal na španski televiziji v velikem tednu. Živi, pesniško drzni pogovori s Kristusom, polomljenim korpusom, najdenim v starinarnici, ki hoče ostati torzo in se ne pusti popraviti, da nas tako tem bolj spominja na blodeče ali drugače nesrečne brate in sestre.

potkrscanskepoklicanosti
Marko Ivan Rupnik
POT KRŠČANSKE POKLICANOSTI

Če hočemo odkriti svojo pot, se moramo vrniti vase in nazaj. Na dnu vsakega človeka je neka vizija, neka poklicanost, neki glas, ki kliče. Poklicani smo, da uresničimo vizijo, ki jo ima Stvarnik o nas, in to je ljubezen. V ta namen nam On daje čas, daje nam srečanja z ljudmi, daje nam talente in darove. Naš temelj je postavljen v Bogu, ki nas ustvarja s tem, da nam namenja besedo in nam je zato dostopen po dialogu.

razlocevanje1
Marko Ivan Rupnik
RAZLOČEVANJE 1: DOSEČI OKUŠANJE BOGA

Ta knjiga obravnava razločevanje in razkriva dinamiko razločevanja kot umetnost komuniciranja in medsebojnega razumevanja med Bogom in človekom … Obstaja razločevanje notranjih vzgibov, misli in čustev, pa tudi razločevanje poklicev, življenjskih položajev …

razlocevanje2
Marko Ivan Rupnik
RAZLOČEVANJE 2: KAKO OSTATI S KRISTUSOM

V tem delu avtor obravnava vprašanje, kako naj ostanemo združeni s Kristusom in ne zapravimo odrešenja.

Gre za razločevanje kot umetnost hoje za Kristusom v velikih življenjskih in poklicnih odločitvah in majhnih odločitvah vsakdanjika. Čim bolj napredujemo v duhovnem življenju, tem bolj so skušnjave prikrite. Zato je razločevanje v hoji za Kristusom pomembna in zahtevna naloga.

priloznostaliskusnjava
Silvano Fausti
PRILOŽNOST ALI SKUŠNJAVA – UMETNOST RAZLOČEVANJA IN ODLOČANJA

Kako naj današnji človek, prepuščen lastni presoji in rešen zavezujočih norm, razlikuje dobro od zla, to, kar ga vodi v domovino njegovega hrepenenja, od tistega, kar ga vodi v tragični brodolom?

Razločevati in se odločati je umetnost in kot taka tudi določena tehnika. Nauči se je lahko vsak, ki si prizadeva in vadi.

duhovnostzavsakdan
James Martin DJ
DUHOVNOST ZA VSAK DAN

Z duhovitimi zgodbami in anekdotami iz pogumnega in navdihujočega življenja jezuitskih svetnikov pa tudi navadnih duhovnikov in bratov ter s primeri iz avtorjevega dvajsetletnega delovanja v jezuitskem redu nam knjiga kaže, kako je mogoče »odkrivanja Boga v vseh stvareh« (sv. Ignacij Lojolski). Tradicionalne modrosti, s katero jezuiti pomagajo drugim ljudem v njihovem življenju, ni težko uporabiti, toda pogosto ni dovolj dobro predstavljena splošni javnosti. Duhovnost za vsak dan prinaša spoznanja svetega Ignacija sodobnemu bralcu in razkriva, kako lahko najdemo Boga – in kako lahko Bog najde nas – v delu, ljubezni, trpljenju, sprejemanju odločitev, molitvi in prijateljstvu. Duhovno modrost svetega Ignacija Lojolskega nam posreduje na razumljiv način in omogoča, da jo uporabljamo v vsakodnevnem življenju. Praktični vodnik za pristno življenje!