samuel-programProgram obsega mesečna ali štirinajstdnevna srečanja v skupini, osebno delo in duhovne vaje v tišini.
Srečanja v skupini obsegajo:

 • molitev
 • izmenjavo izkušenj
 • izbrane teme.

Osebno delo obsega:

 • osebno molitev ob Božji besedi,
 • eksamen (pregled dneva),
 • pisanje duhovnega dnevnika,
 • duhovno branje,
 • redno zakramentalno življenje (evharistija, spoved),
 • medsebojno molitveno podporo,
 • duhovno spremljanje in razločevanje,
 • večjo zavzetost za redni študij ali delo.