samuel-razlicneoblikeNato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: »Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog (Raz 21,1Raz 21,1
English: World English Bible - WEB

21 1 I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth have passed away, and the sea is no more.

WP-Bible plugin
–3).

Darovanje samega sebe Bogu zadeva vsakega kristjana, saj smo vsi po krstu Njemu posvečeni. Vsi smo poklicani, da se z Jezusom in kakor Jezus darujemo Bogu, da bo naše življenje postalo velikodušen dar v družini, na delu, v službi Cerkvi, v delih usmiljenja. Vendar pa živijo na poseben način to posvetitev redovniki, menihi in posvečeni laiki, ki z zaobljubami pripadajo v polnosti in samo Bogu. Ta pripadnost Gospodu omogoča tistim, ki jo resnično živijo, da še posebej pričujejo za evangelij in Božje kraljestvo. Popolnoma posvečeni Bogu so popolnoma izročeni bratom in sestram, da prinašajo Kristusovo luč tja, kjer je najbolj gosta tema, in prinašajo njegovo upanje obupanim srcem. Posvečene osebe so Božje znamenje v različnih okoljih življenja, so kvas za rast bolj pravične in bratske družbe; so preroštvo za delitev dobrin z malimi in revnimi. Tako razumljeno in živeto posvečeno življenje se pokaže prav takšno, kakršno tudi v resnici je: dar Boga! Dar Boga Cerkvi, dar Boga svojemu ljudstvu!
(papež Frančišek, molitev angelovega češčenja na Trgu sv. Petra, 2. februarja 2014)

KORUS je konferenca redovnih ustanov Slovenije, v katero so včlanjene moške in ženske ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja.

Več o posameznih redovih najdete na strani Korusa: http://korus.rkc.si/

Video gradivo o duhovnih poklicih in redovništvu na splošno:

Video in avdio gradivo v zvezi s predstavitvijo posameznih oblik posvečenega življenja: