samuel-diakonatDiakonat je stopnja služenja v Cerkvi, ko posameznik z zakramentom sv. reda postane služabnik vseh. Diakoni med drugim pomagajo pri obhajanju Božjih skrivnosti, zlasti evharistije, in se posvečajo različnim službam ljubezni do bližnjega. Poznamo tudi stalni diakonat, ki ga je mogoče podeliti tudi poročenim možem in so dejavni na različnih področjih dela v Cerkvi.
(Katekizem katoliške Cerkve, 1570–1)

Video gradivo: