duhovnospremljanjeDuhovno spremljanje je v prvi vrsti namenjeno poglabljanju duhovnih izkustev in rasti odnosa z Bogom. Gre za izkustvo Boga, ki ga posameznik doživlja v molitvi. Prav molitev predstavlja osrednji del razodevanja Boga, na katerem temelji tudi pogovor med spremljevalcem in spremljanim, čeprav moramo poudariti, da sodijo k duhovnemu spremljanju tudi drugi vidiki posameznikovega življenja.

Človek je odnosno bitje, zato potrebuje ob sebi človeka, ob katerem preverja, kdo je, kam gre, kaj dela. Drug drugemu pomagamo k osebnostni rasti, prav tako tudi na duhovnem področju.

Duhovno spremljanje je eden bistvenih pripomočkov na poti razločevanja poklicanosti.

Več na: