samuel-namenciljiNAMEN

Skupina je namenjena mladim od 17. do 35. leta starosti, ki še niso sprejeli dokončne življenjske odločitve in so pripravljeni:

 • eno leto posvetiti poglobljenemu duhovnemu življenju in intenzivnemu iskanju svoje poklicanosti,
 • izbrati si, če ga še nimajo, duhovnega spremljevalca, ki jih bo spremljal na tej poti,
 • redno se udeleževati srečanj,
 • v tem letu zmanjšati dejavnosti, ki ovirajo kakovost življenja (uporaba interneta, čezmerna dejavnost, neurejeni odnosi),
 •  zaradi zaupanja v Boga se odpovedati zaskrbljenosti za prihodnost in svoj poklic.

CILJI

Program želi ustvariti možnosti za svobodno in odgovorno osebno odločitev. Zato naj bi vsak udeleženec v teku enega leta:

 • dosegel osebni odnos Kristusom,
 • odkril navzočnost Boga v svojem življenju,
 • prepoznal, da je njegovo življenje Božji dar,
 • prepoznal svojo majhnost, grešnost in ovire ter se pustil očiščevati Božji ljubezni in usmiljenju,
 • ob molitvenem branju Božje besede in dogodkih življenja prepoznal želje in vzgibe srca, po katerih deluje Sveti Duh,
 • pridobil notranji red (dnevni red, ritem življenja, delovne navade, jasnost ciljev in sredstev, …),
 • se osvobodil negotovosti in naredil korake na poti življenjske odločitve.